Graafinen-Verkkokauppa

  • Ilmainen toimitusIlmainen toimitus 20 kg asti
  • +45 3686 8080Ma-pe klo 8-16
  • Ammattitaitoinen palveluSaat ammattitaitoista tietoa kaikista tuotteistamme
  • 4,5+ tähdet Trustpilot
+45 3686 8080 Mon-Fri 08-16.00
0
0,00 EUR

Myynti- ja toimitusehdot


Alla olevia myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei ostajan ja Grafisk Handelin välillä ole sovittu muuta.
Grafisk Handel -kumppaniverkoston myötä ostajan tuotteet saatetaan toimittaa muualta kuin Tanskasta ja tällöin niiden mukana toimitetaan kyseisessä maassa olevan toimittajan lähetyslista. Vaikka lähetyslista sisältäisi näistä ehdoista poikkeavia myynti- ja toimitusehtoja, Grafisk Handelin ja ostajan välisiin suhteisiin sovelletaan näitä suomenkielisiä ehtoja.
1. Käyttö

    a. Alla olevat myynti- ja toimitusehdot (jäljempänä ”ehdot”) koskevat kaikkien Grafisk-Handelin suoritusten/tuotteiden (jäljempänä ”tuote” tai ”suoritus”) myyntiä ja/tai toimitusta  ammatinharjoittajille, yksityisasiakkaille,   
        järjestöille ja viranomaisille (jäljempänä ”asiakas”).
    b. Ehtoja sovelletaan ellei muuta ole nimenomaisesti ja kirjallisesti sovittu asiakkaan ja Grafisk-Handelin välillä ja riippumatta siitä, onko sopimus solmittu internetissä, verkkokaupassa, sähköpostitse, puhelimitse tai 
        muulla tavalla.
    c. Näiden ehtojen hyväksyminen toimii asiakkaan oston edellytyksenä ja asiakasta kehotetaan lukemaan nämä ehdot huolellisesti.

2. Tiedot, sopimuksen solmiminen ym.

    a. Kaikki tuotetiedot ja teknisiä tietoja ja toimintoja koskevat tiedot (esim. suorituskyky, käyttöaika, vasteaika ym.) ovat vain ohjeellisia.
        Asiakas vastaa täysin tämän asiakirjan mukaisen tavaran/suorituksen valitsemisesta sekä siitä, että se toimii asiakkaan suunnittelemassa käyttöympäristössä.
    b. Tilausten tekeminen edellyttää, että asiakas rekisteröidään Grafisk-Handelin asiakasrekisteriin.
    c. Kaikki Grafisk-Handelin verkkosivustolla sekä myyntimateriaalissa, luetteloissa ym. tarjolla olevat/ilmoitetut tavarat/suoritukset, hintatiedot ym. on ainoastaan käsitettävä tarjouspyyntöinä.
        Ne eivät siksi ole Grafisk-Handelia sitovia.
    d. Asiakasta pyydetään tulostamaan tilausvahvistus välittömästi vastaanottamisen jälkeen. Tilausvahvistus saattaa olla relevantti mahdollisen palautuksen tai reklamaation yhteydessä.
    e. Lasku toimitetaan tuotteen/suorituksen lähettämisen yhteydessä.

3. Toimitus ja toimitusaika

    a. Lähetysmaksun määrä riippuu valitusta toimitustavasta ja voi lisäksi vaihdella, jos tilaukseen sisältyy erittäin suuria tai erittäin ohuita tuotteita.
    b. Toimitus suoritetaan CIP-ehdoin (INCOTERMS). Tällä tarkoitetaan, että Grafisk-Handel huolehtii toimituksesta ja vakuuttaa tuotteen kuljetuksen ajaksi.
    c. Toimitusaika riippuu tilauksen koosta, luonteesta ja siitä, mitä asiakkaan ja Grafisk-Handelin välillä on muuten sovittu. Grafisk-Handelin ilmoittama toimitusaika on ohjeellinen, eikä siksi sido Grafisk-Handelia ellei koko tilaukselle tai sen osalle ole nimenomaisesti sovittu kiinteää toimitusaikaa.
    d. Jos toimitusta ei asiakkaasta riippuvasta syystä voida suorittaa, tavaraa säilytetään asiakkaan laskuun ja tämän vastuulla. Grafisk-Handel saa tässä tapauksessa periä varastovuokraa, kuluja ym.
    e. Myöhästymisen sattuessa vain asiakas voi perua sopimuksen ja vain 3 viikon myöhästymisen yhteydessä. Asiakkaalla on tällöin ainoastaan oikeus saada takaisin jo maksamansa summan, eikä asiakas näin ollen voi kyseisestä myöhästymisestä johtuen vedota muihin sopimusrikkeitä koskeviin oikeuksiinsa.
    f. Jos asiakkaan kanssa tehty sopimus koskee useita tuotteita/suorituksia ja yhden toimitettavan osan osalta esiintyy myöhästymistä tai puutteita, asiakkaan on maksettava oikeaan aikaan ja/tai ilman puutteita toimitettavat tavarat/suoritukset. Jos asiakkaalla on näiden ehtojen mukaan sopimuksen perumisoikeus, kyseinen peruminen koskee ainoastaan toimituksen myöhästynyttä tai puutteellista osaa.

4. Hinnat, käsittelykustannukset ja maksu
4.1 Hinnat


   a. Ellei toisin ole valittu, kaikki hinnat on ilmoitettu ilman alv:a, kuluja tai käsittelykustannuksia ym.
    Hinnat ovat päivähintoja ja ne saattavat vaihdella päivästä toiseen.
    Sinun tulee aktiivisesti valita, että hinnat näytetään sisältäen alv:n.

    b. Painovirheitä ja loppuunmyytyjä tuotteita koskevin varauksin.

4.2 Käsittelykustannukset

    Ellei tilausvahvistuksessa ilmoiteta muuta, Grafisk-Handel käyttää Tanskassa tapahtuviin toimituksiin GLS:ää.

4.3 Maksu

    a. Maksu voidaan suorittaa seuraavilla maksukorteilla: Dankort,Visa/Dankort, Visa, Mastercard ja JCB.
    Grafisk-Handel käyttää maksu-gatewayta, joka takaa, että kaikki korttitiedot lähetetään salattuina ja että kaikki korttitiedot ovat turvattuja.
    Saat siis optimaalisen suojan, koska kortin mahd. väärinkäytön osalta ei esiinny mitään omavastuuta.

   b. Grafisk-Handel toimittaa yritysasiakkaille tuotteita/suorituksia luotolla yksilöllisen luottokelpoisuusarvioinnin perusteella. Luottoa ei anneta yksityisasiakkaille.
    Asiakas ei voi kuitata ostohintaa muista oikeudellisista olosuhteista johtuvilla vaateilla, eikä asiakas voi myöhästymisestä, reklamaatiosta tai varsinaista toimitusta koskevien kuittausten perusteella pidättää maksua tai kieltäytyä sen maksamisesta.
    c. Maksu tilatuista tuotteista veloitetaan vasta kun tuotteet lähetetään Grafisk-Handelin tai kumppanimme varastosta ja vasta, kun kaikki tilatut tuotteet on lähetetty.
    d. Emme koskaan veloita suurempaa summaa, kuin mitä ole tuotetilauksen yhteydessä hyväksynyt.

4.4 Maksuviive

    a. Maksuviiveestä peritään viivästyskorkoa, joka vastaa 2 % kuukaudessa, sekä 100 kruunun myöhästymismaksu/tapahtuma. Grafisk-Handel lähettää kuitenkin korkeintaan kolme maksumuistutusta. Tämän jälkeen velka lähetetään perintään.


5. Omistusvaraus

   a.  Grafisk-Handel pidättää itsellään tuotteen omistusoikeuden, kunnes tilatusta tuotteesta on maksettu täysimääräinen hinta.
    b. Kunnes omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, myyty tuote on säilytettävä ja ylläpidettävä asiallisesti. Asiakkaan on korvattava myydylle tuotteelle aiheutuneet vahingot, pois lukien tavallisesta kulumisesta seuraavat. Lisäksi asiakkaan on otettava myydyille tuotteille niiden koko arvon kattavat palo-, murto- ja vesivahinkovakuutukset. Ellei Grafisk-Handel anna muulle kirjallista lupaa, asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä myytyjä tuotteita tavalla, joka vähentää Grafisk-Handelin tuotteita koskevaa varmuutta, mukaan lukien muun muassa tuotteen panttaus, vuokraus tai lainaus.

6. Reklamaatio sekä virheet ja puutteet

    a. Asiakkaan on välittömästi ja viimeistään lähetyksen vastaanottamista seuraavana päivänä tarkistettava tuote/suoritus sekä varmistettava, onko siinä virheitä. Kuljetuksen aikana vahingoittunut lähetys tulee palauttaa tai vastaanottaa terminaaliin/rahtikirjaan kirjattavin varauksin. Kuljetusvahingolla tarkoitetaan pakkauksen ulkoiset, näkyvät vahingot. Asiakas on velvollinen käymään läpi ja kokeilemaan ohjelmistoja välittömästi toimituksen jälkeen.
    b. Grafisk-Handel vastaa ainoastaan alkuperäisten virheiden ja puutteiden korjaamisesta, tätä koskevien kauppalain määräysten mukaisesti. Jos asiakas toteaa virheitä ja puutteita, asiakkaan tulee välittömästi reklamoida asiasta kirjallisesti Grafisk-Handelille ja täsmentää, mistä puutteista on kyse. Jos asiakas ei reklamoi oikea-aikaisesti, oikeus vedota puutteisiin raukeaa.
    c. Reklamaatioaika on joka tapauksessa rajoitettu 12 kuukauteen toimituksen jälkeen, kuitenkin niin, että reklamaatioaika on virtalähteiden ja akkujen kohdalla 6 kuukautta toimituksesta. Reklamaatioajan päätyttyä asiakas ei täten enää voi vedota puutteeseen. Kolmansien osapuolien tuotteiden osalta sovelletaan alihankkijan voimassa olevien reklamaatiomääräysten mukaista reklamaatioaikaa. Vaihto tai korjaus ei johda uuden 12 kuukauden reklamaatioajan alkamiseen.
    d. Grafisk-Handelin vastuu virheistä ja puutteista rajoittuu aina joko korjaaviin tuotteisiin ryhtymiseen tai uuden toimituksen suorittamiseen, Grafisk-Handelin oman harkinnan mukaisesti.
    e. Grafisk-Handel ei vastaa virheistä tai puutteista, jotka mm. johtuvat asiakkaan suorittamista muutoksista, muiden kuin Grafisk-Handelin tai Grafisk-Handelin huoltokumppanin tekemistä korjauksista, ohjelmistoon liittyvistä virheistä, tietojen menetyksestä ja puutteellisesta turvakopioinnista, mukaan lukien korjauksen, korjaavan toimenpiteen tai huollon ym. yhteydessä, virheellisestä asennuksesta, käsittelystä, vesivahingosta, tulipalosta, epävakaasta virransyötöstä, vääränlaisesta verkkoliitännästä tai muiden oheislaitteiden käytöstä seuraavista vahingoista.
    f. Grafisk-Handel ei anna muuta takuuta, ellei tästä ole nimenomaisesti ja kirjallisesti sovittu. Paitsi mitä Grafisk-Handelin kanssa on nimenomaisesti ja kirjallisesti sovittu, Grafisk-Handel ei ole velvollinen antamaan muita takuita tai huoltositoumuksia, vaan tämän on kyseisen valmistajan ja tämän mahdollisen huoltotoimittajan tehtävä.

Vain yksityisasiakkaille:
EU-komission verkossa olevaa valitusportaalia voidaan myös käyttää valituksen tekemiseen. Tämä on erityisen relevanttia, jos olet toisessa EU-maassa asuva kuluttaja.
Valitukset tehdään tässä – http://ec.europa.eu/odr.
Valituksen tekemisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa meidän sähköpostiosoitteemme, shop@grafisk-handel.dk.

7. Perumisoikeus

    a. Yksityisasiakkailla on pääsääntöisesti 14 päivän perumisoikeus. Perumisoikeus on voimassa siitä päivästä lähtien, jolloin vastaanotit tilauksesi. Tämä koskee myös osatoimituksia.
    Jos haluat käyttää perumisoikeuttasi, tuote tulee palauttaa samassa kunnossa ja samanmääräisenä, kuin sen vastaanotit.  Perumisoikeus raukeaa, jos tuote palautetaan sellaisessa kunnossa, että sen myyntiarvo on selkeästi ja oleellisesti vähentynyt.
    Perumisoikeutta käyttävä asiakas kattaa palautuksesta aiheutuvat rahtikustannukset.
    Emme ota vastaan ilman tarvittavaa postimaksua tai postiennakolla lähetettäviä palautettavia tuotteita.

    b. Yritysasiakkailla ei ole perumisoikeutta. Tuotteiden palautus voidaan tehdä vain Grafisk-Handelin ja asiakkaan välisen ennakkosopimuksen mukaisesti. Grafisk-Handel pidättää itsellään oikeuden periä palautettujen tuotteiden käsittelystä aiheutuvien kustannusten korvausmaksun.

8. Korvausvastuu ja vastuunrajoitus

    a. Grafisk-Handel ei ole korvausvastuussa jos tuotteen/suorituksen yhteydessä esiintyy myöhästymistä tai puutteita. Grafisk-Handel sanoutuu siis irti kaikesta seurausvahinkoja ja/tai välillisiä menetyksiä koskevasta vastuusta, muun muassa mitä tulee menetyksiin, voiton menetyksiin, menetettyihin työtuloihin, tietojen menetyksiin ja/tai muihin välillisiin menetyksiin sekä palauttamisesta/päivittämisestä ym. johtuvista kustannuksista, jos myydyissä tuotteissa esiintyy puutteita.
    b. Grafisk-Handelin tuotevastuu rajoittuu tuotevastuulaissa säädettyyn vastuuseen, ja Grafisk-Handel sanoutuu siis irti kaikesta muilla perusteilla esitettävästä tuotevahinkoja koskevasta vastuusta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Grafisk-Handelille ilman turhia viiveitä kirjallisesti tuotevastuuvahinkojen ilmenemisestä tai jos on vaarana, että tällainen vahinko tulee ilmenemään.

9. Henkilötiedot

    a. Grafisk-Handel käsittelee henkilötietoja henkilötietolakia noudattaen. Asiakas voi ottaa Grafisk-Handeliin yhteyttä, jos hän haluaa tietää mitä häntä koskevia tietoja käsitellään tai jos hän haluaa, että tiedot poistetaan tai niitä korjataan. Asiakkaan nimen, osoitteen, sähköpostin ym. kaltaisia tietoja käytetään vain asiakkaan tilauksen täyttämiseen sekä ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisista odottamattomista ongelmista. Grafisk-Handel ei koskaan anna asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, ellei asiakas ole hyväksynyt sitä.

10. Tekijänoikeudet ja ohjelmistojen lisenssiehdot

    a. Asiakkaan on aina noudatettava toimitetun ohjelmiston lisenssiehtoja. Nämä ilmenevät valmistajan/kolmannen osapuolen toimittajan kunakin ajankohtana voimassa olevista käyttöoikeutta koskevista ehdoista. Asiakas vastaa näiden oikeuksien sivuuttamisesta, mukaan lukien luvattomasta luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan on korvattava Grafisk-Handelille mahdolliset asiakkaan lisenssiehtojen sivuuttamisesta johtuvat vaateet.


11. Ylivoimainen este

   a. Poikkeuksellisen ja Grafisk-Handelin hallinnan ulkopuolella olevan tilanteen sattuessa, ja jos tämä on kauppalain mukaisesti katsottava ylivoimaisiksi esteiksi, Grafisk-Handelin sitoumukset keskeytyvät väliaikaisesti poikkeuksellisen tilanteen ajaksi. Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa asiakas voi purkaa Grafisk-Handelin kanssa tehdyn sopimuksen, jos tilanne kestää tai sen odotetaan kestävän yli 60 päivää. Tällöin näin voidaan tehdä vain 14 päivän ennakkovaroituksella.
    b. Grafisk-Handelia ei voida pitää vastuullisena oman hallintansa ulkopuolella olevista esteistä, esim. valmistushäiriöistä, salamaniskuista, pitkäaikaisista sähkökatkoksista, lakoista tai muista odottamattomista tapahtumista.

12. Lainvalinta ja toimivaltainen tuomioistuin

    a. Näihin ehtoihin liittyvät mahdolliset asiakkaan ja Grafisk-Handelin väliset riita-asiat ratkaistaan Tanskan lain mukaisesti Kööpenhaminan tuomioistuimessa. Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksia ja kansainvälistä kauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG) ei sovelleta.

13. Kelpaamattomuus

    a. Mikäli yksi tai useampi näiden ehtojen määräys todetaan kelpaamattomaksi, loput ehdot jäävät Grafisk-Handelin ja asiakkaan välille voimaan.
  • Tilaa uutiskirjeemme, saat hyviä tarjouksia

    Sisältää usein suuria säästöjä ja uutisia. Tilaa heti, tilauksen peruminen on ilmaista ja helppoa.